Oferta na zarządzanie nieruchomościami

Zlecając nam administrowanie swoją nieruchomością możesz spokojnie pracować i odpoczywać przez cały rok. TopHaus zajmie się resztą.

Dzięki naszym kwalifikacjom zarządcy i zaangażowaniu w pracę, wykonujemy kompleksową obsługę nieruchomości na najwyższym poziomie.

Czynności administracyjne:

 1. Obsługa techniczna nieruchomości – rutynowe czynności w zakresie obsługi nieruchomości i utrzymania jej w należytym stanie.
 2. Zapewnienie utrzymania porządku i czystości powierzchni wspólnych w budynku, jak i na zewnątrz budynku, służących do wspólnego użytku mieszkańców oraz jego otoczenia ( tj. sprzątanie, koszenie trawy, odśnieżanie itp).
 3. Utrzymanie w ruchu obiektu przez usuwanie i zabezpieczenie awarii technicznych wykonywane na zlecenie przez wyspecjalizowanych fachowcow.
 4. Zlecanie bieżącej konserwacji i prac naprawczych nieruchomości.
 5. Zlecanie kontroli technicznych urządzeń stanowiących jej wyposażenie techniczne zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego.
 6. Zlecanie obligatoryjnych przeglądów technicznych.
 7. Zapewnienie dla nieruchomości dostaw energii elektrycznej, wody i gazu, odprowadzania ścieków i wywozu odpadów komunalnych.
 8. Kontrolowanie prawidłowości realizacji umów przez zleceniobiorców.
 9. Przejęcie nieruchomości od poprzedniego administratora lub organizacja i rejestracja nowo powstałej Wspólnoty.
Zarzadzanie nieruchomościami

Pozostałe czynności zarządcy:

 1. Przyjmowanie oraz zgłaszanie reklamacji dotyczących usług świadczonych przez firmy podwykonawcze.
 2. Prowadzenie rozliczeń za usługi świadczone na rzecz poszczególnych lokali w nieruchomości (zimna i ciepła woda, centralne ogrzewanie) oraz usług związanych z częścią wspólną nieruchomości ( tj. wywóz odpadów komunalnych, energia elektryczna wspólna, dźwigi, antena zbiorcza, domofon, itp.) i kontrolę wpłat wnoszonych przez użytkowników nieruchomości.
 3. Organizacja i prowadzenie zebrań Wspólnoty min. 1 raz w roku w zależności od potrzeb, sporządzenie rocznego planu gospodarczego, sprawozdania finansowego.
 4. Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego Wspólnoty Mieszkaniowej.
 5. Zapewnienie ubezpieczenia budynku od odpowiedzialności cywilnej oraz od ognia, zdarzeń losowych i innych żywiołów.
 6. Bieżące uzupełnianie, przechowywanie i zabezpieczenie dokumentacji użytkowej.
 7. Wydawanie poświadczeń bądź zaświadczeń w stosunku do lokatorów lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych.
 8. Zawieranie umów na roboty i usługi remontowo – konserwacyjne z wyspecjalizowanymi firmami.
 9. Prowadzenie negocjacji z bankami w sprawie możliwości kredytowych nieruchomości.
 10. Reprezentowanie Wspólnoty przed organami administracji państwowej.
 11. Stała współpraca ze Wspólnotą i jej członkami poprzez wyznaczanie dyżurów na zarządzanych wspólnotach.

Obsługujemy:

 • - NIERCHOMOSCI PRYWATNE
 • - WSPÓLNOTY MIESZKANIOWE
 • - Budynki KOMERCYJNE

Atuty naszej oferty

 1. Administrujemy nieruchomościami tak, aby zwiększyć ich wartość rynkową oraz zapewnić spokój mieszkańcom.
 2. Współpracujemy tylko z solidnymi i sprawdzonymi wykonawcami.
 3. Dyżury informacyjne w określonych dniach i godzinach dla mieszkańców oraz spotkania konsultacyjne dla Zarządów Wspólnot.
 4. Od samego początku mamy jasno określone zasady współpracy.
 5. Niezbędna wiedza, doświadczenie, licencja zawodowa, oraz ubezpieczenie OC.
 6. Współpracując z nami wiesz i widzisz, że Twoja nieruchomość znajduje się w dobrych rękach.

Potrzebujesz wyceny zarządzania Twoją nieruchomością?

Chcesz nas poznać lub masz więcej pytań dotyczących naszej pracy?

kontakt

Zadzwoń i umów się na spotkanie.

Odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.